top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Maamme talous on saatava kasvuun

Hyvin toimivan yhteiskunnan perusta on kohtuullisesti toimiva talous. Arvostamani taloustieteilijä Sixten Korkmanin sanoin taloudessa on kyse siitä, miten meistä jokainen saa leipää ja leivän päälle voita. Taloudella ei ole itseisarvoa, mutta ilman hyvin hoidettua julkista taloutta emme pysty rahoittamaan nykyisenkaltaista hyvinvointia. Etenkin kun väestömme huoltosuhde edelleen lähivuosina heikkenee. Näin ajateltuna valtion taloudenpito kiinnostaa varmasti meistä jokaista.

Suomen valtionvelka kasvaa nyt nopeasti samalla kun uusi velka on entistä kalliimpaa korkojen noustessa. Valtiovarainministeriön työryhmä julkisti marraskuun alussa näkemyksensä julkisen talouden kehittämistarpeista. Laskelmien mukaan Suomen alijäämä nousee nykypäätöksillä muutamassa vuodessa kahdeksasta miljardista kymmeneen miljardiin euroon. Tämä tarkoittaa käytännössä sitä, että velalla katetaan pian yli 10 % maamme menoista. Kun valtiokin joutuu maksamaan velkarahasta korkoa, kehitys huolestuttaa.

Tarvitsemme julkisen talouden tasapainoon sellaisen pidemmän aikavälin näkymän, johon päättäjät voivat sitoutua. Hyvinvoinnin turvaaminen edellyttää, että menoja on karsittava ja tuloja lisättävä. Myös ympäristöstä ja ekologisesta kestävyydestä huolehtiminen vaatii rahaa ja luottamusta tulevaan, jotta elintärkeitä investointeja ollaan valmiita tekemään ja priorisoimaan ennen kuin on myöhäistä.


Meidän pitää tehdä talouden kehitystä tukevia rakenteellisia uudistuksia ja parantaa edelleen työllisyyttä, jotta voimme huolehtia maamme sosiaalisesta ja ekologisesta kestävyydestä. Tarvitsemme luovuuteen, yrittämiseen ja investointeihin kannustavaa politiikkaa. Palveluihin ja cleantechin ympärille syntyy uusia työpaikkoja savupiipputeollisuuden taantuessa. Yritystukia tulee suunnata vanhan tekohengittämisen sijaan uuden luomiseen. Innovaatioiden tuotteistaminen vaatii insinööriosaamisen lisäksi monipuolista luovuutta.

64 views0 comments

Recent Posts

See All

​​EU on myös kulttuuriunioni

Minulta on kysytty suhteestani kulttuuriin. Tajusin, etten ole EU-vaalien pyörteessä kirjoittanut aiheesta, vaikka suhtaudun siihen intohimoisesti. Harrastan kulttuuria monipuolisesti, mutta erityisen

Kokoaan suurempi Suomi

Järjestimme tukiryhmäni kanssa Kokoaan suurempi Suomi –seminaarin, jossa olivat puhujina viisaat ja valovoimaiset ajattelijat Kirsi Piha ja Risto Murto. Iltapäivän tavoitteena oli herätellä ajatuksia

Comments


bottom of page