top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Kukoistava kulttuuriala on koko Suomen etu

Kulttuurilla on itseisarvo eli perimmäinen tarkoitus jo itsessään. Siksi sitä ei tarvitse perustella muilla arvoilla.


Kokosin kuitenkin listaksi muutaman taiteen ja kulttuurin tuottaman hyödyn, joita muistamme ajatella liian harvoin:

· Kulttuurilla ja taiteella on merkitystä henkiselle terveydellemme. Hyvinvoinnin tuottamista kannattaa ajatella laajemmin kuin ainoastaan sosiaali- ja terveyspalveluiden kautta. · Taide vahvistaa sekä yksilön että yhteisön identiteettiä ja auttaa käsittelemään tunteita. Esimerkiksi kirjallisuus laajentaa maailmankuvaa ja auttaa ymmärtämään syvällisemmin eri todellisuuksia sekä asettumaan toisen asemaan. · Taide ja kulttuuri tukevat osallisuuden kokemuksia. Varsinkin nuorten empatiakykyyn taiteella voi olla suuri vaikutus. · Luovuuden vaikutus säteilee talouteen. Taide vahvistaa herkkyydentajua ja luo elämään kerroksellisuutta. Insinööriosaamisen rinnalla yrityksissä tarvitaan luovuutta. Työn murroksessa luovuuden merkitys ihmistyössä todennäköisesti entisestään korostuu. Tästä puhutaan liian vähän, mutta elinkeinoelämässä on onneksi toimijoita, jotka jo näkevät taiteen arvon ja panostavat kulttuuriin, sen tukemiseen ja kokemiseen. · Kulttuuriala on itsessään työvoimavaltainen ja työllistää suoraan 77 000 suomalaista. Kun lasketaan mukaan välilliset vaikutukset työllisyyteen, luku nousee yli 120 000:een. · Elämme pienessä maassa, pienellä kieli- ja kulttuurialueella. Siksi meillä on erityinen syy huolehtia omasta kulttuuristamme ja sen tulevaisuudesta.

Kulttuurin tuki merkitsee konkreettisesti useimmiten tukea kulttuurialojen ammattimaiselle työlle – eikä ainoastaan taiteilijoille, vaan kaikille, joihin ala vaikuttaa taksikuskista lavasteiden rakentajaan. Samalla tärkeää on myös se, miten ja millaista taidetta ja kulttuuria tuetaan. Meidän tulee tukea samanaikaisesti sekä perinteitä ja pysyvyyttä että muutosta ja uusia toimijoita.

Aluepolitiikalla tarkoitetaan Suomessa yleensä virastojen hajasijoittamista tai kannattamattomien lentovuorojen tukemista. Miksi se ei voisi tarkoittaa myös sen varmistamista, että paikallinen kulttuuri kukoistaa kaikkialla Suomessa?

17 views0 comments

Recent Posts

See All

Loppusuoralle haastajana

Kampanja on loppusuoralla, ja tuntuu siltä, että siinä on nyt nostetta. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat nostaneet minut esiin mahdollisena läpimenijänä ja ”haastajana”. Se on myös oma tuntumani

Kuka olen?

Synnyin Kotkassa, josta vanhempani ovat kotoisin. Lapsuudessani kodit vaihtuivat turhankin tiuhaan. Ennen kuin olin täyttänyt 18 vuotta, olin asunut kolmessa maassa, kuudessa kaupungissa ja 16 osoitte

Ilmasto ja talous: ei joko tai vaan sekä että

Vaalikentällä olen kohdannut paljon vihreän politiikan tukijoita mutta päivittäin myös niitä kokoomuksen äänestäjiä, jotka kyseenalaistavat panostukset ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun. Heidän miele

bottom of page