top of page

Tuuli Kousa

Kestävän talouden johtaja, 
Master of Laws

Photo 28.11.2022, 10.46.10.jpg

”Haluan taloudellisesti ja sosiaalisesti ehjän, maailmalle avoimen Suomen, joka kannustaa uskaltamaan ja yrittämään.”

Ehdolla Vihreiden varapuheenjohtajaksi

Tuuli Kousa – juristi, realisti, optimisti

Olen kestävään talouteen, koulutukseen ja kulttuuriin erikoistunut vihreä vaikuttaja, kansainvälisen oikeuden juristi ja kasvuyrityksen johtaja. Olin ehdolla kevään vaaleissa ja sain haastajana ääneni hyvin kuuluviin. Puolueen vaalitappiosta sisuuntuneena haluan antaa osaamiseni puolueen käyttöön ja osallistua uuden nousun rakentamiseen.

 

Minulla on monipuolista kokemusta politiikasta niin kuntapolitiikan johtopaikoilta kuin ministerin erityisavustajana Pekka Haaviston kabinetissa sekä monista puolueen luottamustehtävistä. Toimin yli 10 vuoden ajan Helsingin kaupunginvaltuustossa, kunnes jouduin valitsemaan politiikan ja yhä vaativamman johtajatyön välillä ja luovuin kaupunginvaltuuston puheenjohtajan tehtävästä alkuvuodesta 2019.

 

Politiikka vetää minua kuitenkin itsepintaisesti puoleensa. Jälkikäteen on helppoa nähdä, että kovin vaalitaisto käytiin eduskuntavaaleissa muiden puolueiden välillä. Emme ollut relevantti vaihtoehto. Moni ei luottanut meihin. 

 

Meidän pitää pystyä puolueena kirkastamaan mitä tavoittelemme ja miten eroamme kaikista muista puolueista. Nykyinen linja ei ole riittävän kirkas tai uskottava monilla politiikan keskeisillä alueilla. Meidän on luotava vihreän politiikan visio ja strategia, jonka avulla saavutamme tavoitteemme. 

 

Vaalikeskustelussa tuntui että oma linja esimerkiksi julkisen talouden haasteisiin puuttui. Talouden murros, menestys ja riskit ovat enemmän kuin koskaan sidoksissa vihreiden ydinteemoihin, ja meidän tulee ottaa vahvempi rooli suomalaisen ja eurooppalaisen talouskeskustelun kärjessä.

 

Suomesta puuttuu sosiaaliliberaali yleispuolue, jolla on tarjota tutkittuun tietoon perustuvia ratkaisuja niin ilmasto- ja ympäristökysymyksiin kuin talouden ja työmarkkinoiden uudistamiseen, koulutukseen sekä sosiaali- ja terveyspolitiikkaan. 

 

Se paikka Vihreiden tulee mielestäni ottaa.

 

Minulla on käytännössä koeteltua talousosaamista ja merkittävää johtamiskokemusta niin politiikasta kuin elinkeinoelämästä. Olen johtanut muutosta, strategiatyötä ja ihmisiä. Haluan osallistua vaalitappion jälkeisen nousun rakentamiseen ja minulla on siihen annettavaa puolueen puheenjohtajistossa. ​

Tulevien vuosien keskeisten kysymysten ratkominen edellyttää poliittista näkemystä, johtajuutta ja yhteistyökykyä yli sektorirajojen.

 

Vaaliteemani 2023

1

Kestävä talous

Tarvitsemme hyvin hoidettua julkista taloutta rahoittamaan hyvinvointia ja kestävää kasvua varjelemaan neljää vuodenaikaa.

 

Talouden tasapainottaminen tulee vaatimaan niin talouden kehitystä tukevia rakenteellisia uudistuksia kuin menoleikkauksia ja verotuksen uudistamista. Työn tekemisen pitää kannattaa aina, ja talous tulee sovittaa ympäristön raameihin, sillä meillä ei ole varaa ylittää luonnon kantokykyä. 

 

Vihreä siirtymä ja kiertotalouden ratkaisut tarjoavat yrityksille liiketoimintamahdollisuuksia ja synnyttävät uusia työpaikkoja. Myös palvelualoilla on kestävän kasvun potentiaalia. Meidän on katsottava rohkeasti tulevaisuuteen, investoitava osaamiseen ja huolehdittava Suomen kilpailukyvystä. Vahva talous turvaa hyvinvoinnin myös jatkossa.

2

Korkean osaamisen Suomi

Koulutus on suomalaisen hyvinvoinnin ja menestyksen peruskivi. Nostetaan Suomi koulutuksen kärkimaaksi investoimalla koulutukseen varhaiskasvatuksesta lähtien. Se on pienelle maalle hieno valttikortti. Yksilön osalta se voi ratkaista kaiken.

 

Opettajat ansaitsevat työrauhan ja jokainen lapsi oikeuden tulla huomioiduksi ja oppia omassa tahdissaan. Vahvistetaan peruskoulun rahoitusta siellä missä resurssit eivät riitä varmistamaan kaikkien oikeutta oppia. 

 

Lisätään korkeakoulujen aloituspaikkoja erityisesti Uudellamaalla, jotta voimme vastata osaajapulaan, ja varmistetaan tieteen ja tutkimuksen rahoitus. Pieni maa pärjää parhaiten osaamiseen nojaten.

3

Vaalitaan luovuutta, tuetaan taidetta

Luovuus on tärkeä luonnonvara, ja taiteella on suora vaikutus hyvinvointiin. Kulttuuria ei tule ajatella kuluna vaan elinkeinona ja koko yhteiskuntaa vahvistavana arvona.

 

Kulttuuriala työllistää suoraan ja epäsuorasti yli 120 000 ihmistä. Meidän tulee vahvistaa kulttuurin ja luovien alojen toimintaedellytyksiä tavoitteena nostaa niiden osuutta Suomen bruttokansantuotteesta kohti eurooppalaista keskitasoa.

 

Kulttuurin tuki tarkoittaa tukea kulttuurialojen ammattimaiselle työlle. Panostetaan lasten kulttuurikasvatukseen ja kannustetaan ihmisiä ja yrityksiä kulttuurin tukemiseen. Kulttuuri tekee meistä kansakunnan, ja on isänmaallinen teko huolehtia sen kukoistuksesta.

Suosittelijoitani

WhatsApp Image 2023-03-21 at 23.37.43.jpeg

Vaalimainoksista ei voi päätellä, kuinka pätevä ehdokas on.  Sen näkevät ryhmätoverit. Tuulin pätevyydestä kertoo se, että vihreät valitsivat hänet johtamaan Helsingin kaupunginvaltuustoa.

 

Hänet valittiin aikanaan myös johtamaan London School of Economicsin oppilaskuntaa. Tuuli on tehnyt nousujohteista uraa elinkeinoelämän johtotehtävissä. Olen hyvin iloinen, että hän palaa politiikkaan. Vihreä eduskuntaryhmä tarvitsee Tuulin osaamista.

Osmo Soininvaara
vihreä vaikuttaja ja tietokirjailija

WhatsApp Image 2023-03-23 at 19.51.48.jpeg

Tuulin vahva kokemus elinkeinoelämästä on juuri sitä, mitä vihreät tällä hetkellä tarvitsevat.

 

Hän ymmärtää, että ilmastonmuutosta ei ratkota ilman yrityksiä ja että vihreä siirtymä on Suomelle paitsi välttämättömyys niin myös mahdollisuus.

Antero Vartia 

yrittäjä

WhatsApp Image 2023-03-21 at 23.38.06.jpeg

Tuuli Kousa on ehdokkaani eduskuntaan.

 

Olen tehnyt Tuulin kanssa läheisesti töitä Helsingin päätöksenteossa ja nähnyt hänen johtavan niin kaupungin konsernijaostoa kuin kaupunginvaltuustoa. Tuuli on johtamiskykyinen ja laaja-alainen päättäjä, jolla on inhimilliset arvot ja kyky viedä asioita eteenpäin. Tuuli on toiminut myös kulttuurin puolesta lukuisissa tehtävissä.

 

On harvinaista, että talouselämän vaativissa tehtävissä toimiva ihminen haluaa siirtyä yhteiskunnallisen päätöksenteon puolelle. Politiikan johtopaikoille tarvitaan ymmärrystä yrityselämästä.

 

Hän on katsonut maailmaa, Suomea ja Helsinkiä niin monen prisman läpi, että tiedän hänen pystyvän tasapainoisiin päätöksiin. Tiedän myös, että Tuulilla on rohkeutta ja karismaa saada muita mukaansa. Siksi äänestän Tuulia.

Anni Sinnemäki

Helsingin apulaispormestari

WhatsApp Image 2023-03-21 at 23.37.43 (1).jpeg

Äänestän Tuulia eduskuntaan, sillä hän on poikkeuksellinen elinkeinoelämän osaaja, joka tekee paluun politiikkaan. Tuulissa yhdistyy talouselämän kokemus ja kulttuurin tuntemus. Hän on aktiivinen kulttuurivaikuttaja, joka ymmärtää taiteen itseisarvon.

 

Kertoo paljon ihmisestä, että Tuulia arvostetaan yli puoluerajojen. Mutta se ei ole ihme! Tuuli on lämmin, humaani, sivistynyt ja näkemyksellinen. Rakentavaa määrätietoisuutta tarvitaan eduskuntaan, siksi äänestän Tuulia.

Jasmin Hamid

näyttelijä, sijoittaja, vaikuttaja 

WhatsApp Image 2023-03-21 at 23.37.43 (2).jpeg

Kun kokoomus ei kaikkia Helsingissä kuitenkaan miellytä, suosittelen vihreistä Tuuli Kousaa, jonka kanssa olen saanut tehdä vuosia erinomaisen hyvää yhteistyötä. Hän osaa yhdistää talouden ja ihmisen.

Pekka Mattila 

professori, hallitusammattilainen ja neuvonantaja

WhatsApp Image 2023-03-23 at 19.52.02.jpeg

Suomen talouden haasteet huomioiden on tärkeää saada kaikkiin eduskuntaryhmiin vahvoja talouden dynamiikan osaajia. Tuulin aikanaan OP Ryhmään rekrytoineena tiedän, että hän täyttää tämän ehdon mennen tullen. Tuulin osaaminen, kokemus ja arvomaailma ovat juuri sitä mitä Suomi nyt tarvitsee.

Reijo Karhinen

vuorineuvos ja hallitusammattilainen 

Screenshot 2023-03-23 at 20.25.45.png

Olen tuntenut Tuulin yläasteelta asti. Tutustuimme, koska ajattelin Tuulin olevan sellainen, jonka kanssa pääsemme väärillä papereilla baariin. Näin olikin, mutta Tuuli oli myös paljon muuta. Olen nähnyt läheltä, miten hän on päässyt pitkälle vaikeista lähtökohdista huolimatta. 

 

Tämä on seurausta Tuulin poikkeuksellisesta kapasiteetista ja resilienssistä. Haastavimmissa tilanteissa ja kovankin paineen keskellä hän kykenee toimimaan määrätietoisesti, rauhallisesti ja ratkaisukeskeisesti.

 

Tuuli saa työssään valtavasti aikaan, mutta työ ei ole hänen koko identiteettinsä. Tuulin maailma ei ole mustavalkoinen. Tunnen Tuulin, joka nauttii elämästä, perheestä ja on valmis spontaaneihin seikkailuihin. 

 

Tuuli on piinkova talousosaaja, mutta hänessä on myös herkkyyttä sille, mikä maailmassa on kaunista. Eniten arvostan sitä, että Tuulille ihminen on aina itsessään päämäärä.

 

Hän on peloton ja suurisydäminen ystävä, johon olen voinut aina luottaa.

Tia Hallanoro
ystävä ja vihreän siirtymän asiantuntija

WhatsApp Image 2023-03-21 at 23.37.43 (3).jpeg

Tuuli Kousassa on jotain erityistä. Hänessä yhdistyy ainutlaatuisella tavalla politiikan kokemus, arvostettu johtamisosaaminen ja elinkeinoelämän syväymmärrys.

 

Kun finanssialan huipulla vahvistunut vakuuttava näkemyksellisyys yhdistyy korkeaan integriteettiin, yritysvastuun asiantuntemukseen ja vihreisiin arvoihin, on mielestäni selvää, että juuri tämä ehdokas voi saada aikaan vaikuttavaa muutosta.

 

Muutosta täytyy johtaa. Jos suoraan sanotaan: Olen Tuulin tukena myös siksi, että näen hänessä potentiaalia 2020-luvun vihreän liikkeen johtotehtäviin.

Timo Huhtamäki

toimitusjohtaja, kiertotalousyhtiö Emmy Clothing Company

WhatsApp Image 2023-03-21 at 23.39.11.jpeg

Tunnen Tuulin jo kahdenkymmenen vuoden ajalta ja olen vapaa-ajan viettämisen lisäksi tehnyt hänen kanssaan myös töitä. Päättämään maamme asioista tarvitaan ihmisiä, joilla on paitsi kykyä nähdä yhteiskunta kokonaisuutena, laaja-alaista osaamista, napakkaa johtajuutta, mutta myös kyky olla humaani ja ymmärtää ihmistä. Tuulissa yhdistyvät nämä kaikki.

 

Tuulin urapolku on vaikuttava ja hänellä on poliittisen uran lisäksi myös vankka kokemus yrityselämän johtotehtävistä. Näen tämän äärimmäisen hyvänä asiana. Tuulin kykyä saada aikaan sekä asioita tapahtumaan olen ihaillut aina. Niitä ominaisuuksia tarvitaan myös politiikassa. 

 

Muutos tehdään kokemuksella, näkemyksellä ja käärimällä hihat - inhimillisyyttä unohtamatta. Äänestän Tuulia, sillä luotan häneen niin ihmisenä kuin paremman huomisen tekijänä.

Heli Thorén

viestintäkonsultti, kirjailija, vaikuttaja

WhatsApp Image 2023-04-01 at 09.54.39.jpeg

Olen työskennellyt Tuulin kanssa ja nähnyt läheltä, miten Tuuli hahmottaa olennaisen ja vie asioita eteenpäin. Tuuli ei siis kehu itseään turhaan, vaan kaikki mitä Tuuli sanoo itsestään kampanjassa pitää paikkansa. ”Juristi, realisti, optimisti” kiteyttää hyvin Tuulin asennetta. Hänen osaamiselleen on käyttöä eduskunnassa.

Tuija Brax

oikeusvaltiokeskuksen johtaja

WhatsApp Image 2023-04-01 at 09.54.44.jpeg

Tuuli Kousalla on kokemusta niin yritysmaailman kuin politiikan johtotehtävistä. Vihreä puolue tarvitsee lisää Tuulin kaltaisia realistista talouspolitiikkaa ajavia johtajia. Tuulilla on eri medioiden arvioiden mukaan myös hyvät mahdollisuudet päästä läpi, mutta jokainen ääni tarvitaan. Siksi minä äänestän Tuulia.

Mari Puoskari

toimitusjohtaja, toiminut aiemmin Vihreissä johtotehtävissä 12 vuotta

TUULI KOUSA

Johtaja, juristi

Photo 28.11.2022, 10.46.10.jpg
  • Kokenut johtaja, poliitikko ja kulttuurivaikuttaja 

  • 43-vuotias töölöläinen, kahden kouluikäisen lapsen yhteishuoltaja

  • London School of Economicsista ja Helsingin yliopistosta valmistunut juristi; opiskellut kauppatieteitä King's Collegessa Lontoossa​​

  • Liki 20 vuoden kokemus monipuolisista johto- ja asiantuntijatehtävistä yrityselämässä: työskentelee johtajana IT-alan kasvuyhtiössä ja vuosina 2015–2022 johti suomalaisen finanssialan suuryrityksen viestintää, vastuullisuustyötä ja yhteiskuntasuhteita; aiempaa kokemusta energia-alalta ja mediasta

  • Vaikutti Helsingin kaupunkipolitiikan ytimessä vuosina 2009–2019 valtuutettuna sekä mm. kaupunginhallituksessa, kaupungin omistajaohjauksesta vastaavan konsernijaoston puheenjohtajana ja lopulta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana

  • Valtakunnan politiikasta kokemusta ministeri Pekka Haaviston omistajaohjauksesta vastaavana erityisavustajana 2013–2014, jolloin vastasi vihreiden ministeriryhmässä myös sosiaali- ja terveysministeriön sekä puolustusministeriön seurannasta

  • Tanssin talon hallituksen puheenjohtaja ja Helsingin yliopiston tiedesäätiön hallituksen jäsen; aiempaa kokemusta mm. Kansallisoopperan, HAMin ja Helsingin Juhlaviikkojen hallituksista

  • Vapaa-ajalla toimii junnufutiksen huoltojoukoissa ja harrastaa nykytaidetta, ruokaa, lukemista, patikointia, bodyflow'ta ja tennistä

EHDOLLA VARAPUHEENJOHTAJAKSI

Minulla on monipuolista kokemusta niin yrityselämän kuin politiikan johtotehtävistä, käytännössä koeteltua talouden osaamista ja juristin koulutus yhdestä maailman parhaista yliopistoista.

 

Vuosina 2015–2022 johdin OP Ryhmässä viestintää, yhteiskuntasuhteita ja vastuullisuustyötä. Keväällä 2022 siirryin IT-alalle rakentamaan Sofigaten kansainvälistä kasvua. Voisin hyvin jatkaa kasvuyritysten viitoittamalla tiellä.

​​

Politiikka vetää minua kuitenkin itsepintaisesti puoleensa. Toimin aiemmin yli 10 vuoden ajan Helsingin kuntapolitiikassa ja lopulta kaupunginvaltuuston puheenjohtajana vuosina 2017–2019, kunnes sain lisää vastuuta OP:n johdossa ja politiikka siinä rinnalla oli liikaa. Keväällä 2023 pyrin eduskuntaan. En tullut valituksi, mutta sain haastajana lähes 4000 ääntä ja tuntui että sain myös viestini läpi. Saamani palautteen perusteella monipuolinen kokemukseni erottui joukosta ja tavoitin etenkin talousteemoillani äänestäjiä yli puoluerajojen.

 

Tulevien vuosien keskeisten kysymysten ratkominen edellyttää poliittista näkemystä, johtajuutta ja yhteistyökykyä yli sektorirajojen. Tähän minulla on monipuolisen osaamiseni turvin annettavaa. Paluun aika on nyt.

Meidän on mahdollista rakentaa parempaa tulevaisuutta, mutta se vaatii talouden sovittamista ympäristön raameihin, hyvinvointivaltion rahoituksen turvaamista, tulevaisuuteen rohkeasti katsovaa työllisyyspolitiikkaa sekä panostuksia koulutukseen, kulttuuriin ja sivistykseen.  

Tiedän mihin pyrin ja miten politiikassa saadaan aikaan muutosta. Kokemukseni tuo varmuutta siihen, että voin kääriä hihat ja ryhtyä heti töihin Vihreän tulevaisuuden puolesta, jos tulen valituksi. Siihen tarvitsen laajan tuen. Vihreiden puoluekokous valitsee varapuheenjohtajat Seinäjoella kesäkuun alussa. Jokainen ääni ja suositus on tärkeä. Tule mukaan!

Parhain terveisin

Tuuli

YHTEYSTIEDOT

Helsinki, Finland

+358 50 5437 374

Thanks for submitting!

bottom of page