top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Kriisistä voi seurata hyvää

Politiikassa on sanonta, että ’Never miss a good crisis’. Koronapandemia ja Venäjän hyökkäyssodasta seurannut energiakriisi voimistavat entisestään käynnissä olevaa talouden muutosta. Asenteet muuttuvat nyt nopeasti.


Minulle on selvää, että meidän pitää pystyä asettamaan talous ilmaston ja ympäristön raameihin, eikä päinvastoin. Luontokadosta tulee lähivuosina ilmastonmuutoksen veroinen ongelma, eikä sitäkään voida ratkaista veronmaksajien rahalla ilman, että yritykset ovat mukana.


Talouskeskustelussa tulee puhua enemmän siitä, miten ihmisten toiminta asetellaan planeettamme rajoihin. Ekokriisi ja tiukentuvat vastuullisuusvaatimukset haastavat meitä kaikkia mutta tarjoavat yrityksille myös uusia liiketoimintamahdollisuuksia, joihin kannattaa tarttua.


Poliitikkojen tehtävä on määrittää sellaiset kannusteet, että kestävät valinnat kannattavat.


EVA:n johtaja Emilia Kullaksen sanoin vihreä siirtymä on Suomelle valtava mahdollisuus, mutta se edellyttää, että poliittinen johto – ja myös me vihreät, löydämme itsestämme raskaan teollisuuden rakastajan.


Todellinen muutos tulee nimittäin vaatimaan valtavia raskaan teollisuuden investointeja kestävään tuotantoon. Suuren mittakaavan investointipäätöksissä ja niiden rahoitusjärjestelyissä korostuu tarve pystyä ennakoimaan, miten markkina ja lainsäädäntö kehittyvät, etteivät investoinnit ole valmistuessaan vanhentuneita. Vaikka lopulta kukaan ei voi täysin ennustaa teknologian tai sääntelyn kehitystä, ja päätöksiä joudutaan tekemään osin sumussa.


Tähän yritykset tarvitsevat politiikan tukea.


Kriisistä voi seurata myös hyvää. Muutamme käytöstämme, kun olosuhteet muuttuvat, ja meillä on nyt todellinen mahdollisuus vauhdittaa ilmastotoimia ja vihreää siirtymää.

27 views0 comments

Recent Posts

See All

Kampanja on loppusuoralla, ja tuntuu siltä, että siinä on nyt nostetta. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat nostaneet minut esiin mahdollisena läpimenijänä ja ”haastajana”. Se on myös oma tuntumani

Synnyin Kotkassa, josta vanhempani ovat kotoisin. Lapsuudessani kodit vaihtuivat turhankin tiuhaan. Ennen kuin olin täyttänyt 18 vuotta, olin asunut kolmessa maassa, kuudessa kaupungissa ja 16 osoitte

Vaalikentällä olen kohdannut paljon vihreän politiikan tukijoita mutta päivittäin myös niitä kokoomuksen äänestäjiä, jotka kyseenalaistavat panostukset ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun. Heidän miele

bottom of page