top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Koulujen työrauha ja oikeus oppia

Updated: Jan 15, 2023

Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään opettajien arjesta ja koulumaailman huolista koronan jälkeisessä ajassa. Aihe on kiinnostava ja tärkeä monestakin eri näkökulmasta.


Opettajat kertovat, että työkuorma on kasvanut ja työnkuva muuttunut. Tehtäviä on tullut lisää samalla kun erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä on kasvanut. Koronan aikana moni koululainen jäi oppimisessa jälkeen.


Olen luonnollisesti pohtinut tätä myös omien 9- ja 12-vuotiaiden lasteni kautta.


Julkisuudessa on keskusteltu siitä, miten meillä on kouluja ja luokkia, joissa vallitsee kaaos. Samaan aikaan monissa niissäkin luokissa, joissa on työrauha, erityisen tuen tarve on kasvanut ja opettajilla on haasteita pitää kaikki mukana.


Tämä on hyvin huolestuttavaa ja tulee ottaa vakavasti.


Kehitys johtaa helposti myös siihen, että itsenäisemmin kouluhommia hoitavat lapset jäävät vähälle huomiolle. Esimerkiksi korona-aikana oli isoja eroja siinä, miten näille lapsille tarjottiin etäopetusta, vaikka jokaiselle oppilaalle pitäisi taata oikeus tulla huomioiduksi ja oppia omassa tahdissaan.


Ajattelen että inkluusion periaate on tärkeä, mutta opettajat tarvitsevat lisää tukea ja työkaluja rauhoittaakseen aikaa jokaiselle oppilaalle. Yhtenä esimerkkinä meillä on perheessä hyviä kokemuksia kahden opettajan luokasta, jossa opettajat tasasivat keskenään työkuormaa ja lapsia pystyttiin jakamaan pienryhmiin joustavammin.


Koulu on ollut minulle ratkaiseva tekijä siinä, millaiselle uralle päädyin. Pärjäsin aika hyvin, mutta koulun ulkopuolella koin turvattomuutta ja elämäni olisi voinut hyvin lähteä myös toiseen suuntaa. Opettajien rooli oli kriittinen siinä, että he näkivät minussa potentiaalia ja kannustivat eteenpäin opinnoissa.


Toivon, että jokaisella suomalaisella koululaisella olisi oikeus samaan. Suomen aiemmin erinomaiset Pisa-tulokset ovat lyhyessä ajassa romahtaneet ja ajattelen että meidän kannattaa investoida kouluihin ja pyrkiä takaisin koulutuksen kärkimaaksi. Se on pienelle maalle valtavan hieno valttikortti. Yksilön osalta se voi ratkaista kaiken.

29 views0 comments

Recent Posts

See All

Loppusuoralle haastajana

Kampanja on loppusuoralla, ja tuntuu siltä, että siinä on nyt nostetta. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat nostaneet minut esiin mahdollisena läpimenijänä ja ”haastajana”. Se on myös oma tuntumani

Kuka olen?

Synnyin Kotkassa, josta vanhempani ovat kotoisin. Lapsuudessani kodit vaihtuivat turhankin tiuhaan. Ennen kuin olin täyttänyt 18 vuotta, olin asunut kolmessa maassa, kuudessa kaupungissa ja 16 osoitte

Ilmasto ja talous: ei joko tai vaan sekä että

Vaalikentällä olen kohdannut paljon vihreän politiikan tukijoita mutta päivittäin myös niitä kokoomuksen äänestäjiä, jotka kyseenalaistavat panostukset ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun. Heidän miele

bottom of page