top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Koulujen työrauha ja oikeus oppia

Updated: Jan 15, 2023

Helsingin Sanomat kirjoittaa tänään opettajien arjesta ja koulumaailman huolista koronan jälkeisessä ajassa. Aihe on kiinnostava ja tärkeä monestakin eri näkökulmasta.


Opettajat kertovat, että työkuorma on kasvanut ja työnkuva muuttunut. Tehtäviä on tullut lisää samalla kun erityisen tuen tarpeessa olevien lasten määrä on kasvanut. Koronan aikana moni koululainen jäi oppimisessa jälkeen.


Olen luonnollisesti pohtinut tätä myös omien 9- ja 12-vuotiaiden lasteni kautta.


Julkisuudessa on keskusteltu siitä, miten meillä on kouluja ja luokkia, joissa vallitsee kaaos. Samaan aikaan monissa niissäkin luokissa, joissa on työrauha, erityisen tuen tarve on kasvanut ja opettajilla on haasteita pitää kaikki mukana.


Tämä on hyvin huolestuttavaa ja tulee ottaa vakavasti.


Kehitys johtaa helposti myös siihen, että itsenäisemmin kouluhommia hoitavat lapset jäävät vähälle huomiolle. Esimerkiksi korona-aikana oli isoja eroja siinä, miten näille lapsille tarjottiin etäopetusta, vaikka jokaiselle oppilaalle pitäisi taata oikeus tulla huomioiduksi ja oppia omassa tahdissaan.


Ajattelen että inkluusion periaate on tärkeä, mutta opettajat tarvitsevat lisää tukea ja työkaluja rauhoittaakseen aikaa jokaiselle oppilaalle. Yhtenä esimerkkinä meillä on perheessä hyviä kokemuksia kahden opettajan luokasta, jossa opettajat tasasivat keskenään työkuormaa ja lapsia pystyttiin jakamaan pienryhmiin joustavammin.


Koulu on ollut minulle ratkaiseva tekijä siinä, millaiselle uralle päädyin. Pärjäsin aika hyvin, mutta koulun ulkopuolella koin turvattomuutta ja elämäni olisi voinut hyvin lähteä myös toiseen suuntaa. Opettajien rooli oli kriittinen siinä, että he näkivät minussa potentiaalia ja kannustivat eteenpäin opinnoissa.


Toivon, että jokaisella suomalaisella koululaisella olisi oikeus samaan. Suomen aiemmin erinomaiset Pisa-tulokset ovat lyhyessä ajassa romahtaneet ja ajattelen että meidän kannattaa investoida kouluihin ja pyrkiä takaisin koulutuksen kärkimaaksi. Se on pienelle maalle valtavan hieno valttikortti. Yksilön osalta se voi ratkaista kaiken.

32 views0 comments

Recent Posts

See All

​​EU on myös kulttuuriunioni

Minulta on kysytty suhteestani kulttuuriin. Tajusin, etten ole EU-vaalien pyörteessä kirjoittanut aiheesta, vaikka suhtaudun siihen intohimoisesti. Harrastan kulttuuria monipuolisesti, mutta erityisen

Kokoaan suurempi Suomi

Järjestimme tukiryhmäni kanssa Kokoaan suurempi Suomi –seminaarin, jossa olivat puhujina viisaat ja valovoimaiset ajattelijat Kirsi Piha ja Risto Murto. Iltapäivän tavoitteena oli herätellä ajatuksia

Eurooppalainen yhteistyö vahvistaa Suomen huoltovarmuutta

EU ja Suomi sen osana ovat olleet jo 15 vuotta kriisinhallintatilassa. Euro- ja finanssikriisin ajoista lähtien eurooppalaista politiikkaa on leimannut kuvainnollinen tulipalojen sammutus. Kun jossain

留言


bottom of page