top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Ilmasto ja talous: ei joko tai vaan sekä että


Vaalikentällä olen kohdannut paljon vihreän politiikan tukijoita mutta päivittäin myös niitä kokoomuksen äänestäjiä, jotka kyseenalaistavat panostukset ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun. Heidän mielestä edelläkävijyys tulee Suomelle liian kalliiksi. Olen päässyt väittelemään muun muassa seuraavin argumentein.


Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat globaaleja kriisejä, jotka uhkaavat kaikkea: ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntia. Ne ovat myös valtava taloudellinen riski, sillä ne vaikuttavat jo lähitulevaisuudessa lähes kaikkeen liiketoimintaan.

Ympäristökriisin vastaista taistelua ei pitäisi kuitenkaan nähdä rahareikänä, sillä uuden, kestävän talousjärjestelmän rakentamisessa on kyse mahdollisuudesta. Bill Gatesin, Ban Ki-moonin ja Kirstalina Georgievan johtama asiantuntijaryhmä on laskenut, että kriisin hillitsemiseen ja sen väistämättömiin seurauksiin varautumiseen tulisi investoida tällä vuosikymmenellä koko maailmassa lähes kaksi biljoonaa euroa – mutta investoinnit tuottaisivat itsensä takaisin jopa nelinkertaisina.

Suomessa varsinkin puhtaat energiaratkaisut ovat täynnä sekä että -mahdollisuuksia, sillä ne ovat keskeisessä roolissa vihreässä siirtymässä.

Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee purkaa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten huomioiminen on totta kai tärkeää. Panostukset tuulivoimaan luovat pohjaa kestävälle teollisuudelle, sähköistyvälle liikenteelle ja tulevaisuuden vetytaloudelle. Samalla ne lisäävät energiaturvallisuuttamme tekemällä Suomesta energian suhteen omavaraisen tai jopa energian nettoviejän.

Maatuulivoiman lisäksi merituulivoiman rakentaminen on suuri mahdollisuus. Puhtaan kotimaisen energian lisäksi se voi tarjota merkittäviä vientimahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle arktisilla merialueilla.

Myös ydinvoimalla on oma roolinsa rakennettaessa taloutta, joka ei perustu fossiilisille polttoaineille. Mahdollisten uusien voimaloiden suunnittelussa pitää luonnollisesti huomioida geopoliittiset riskit ja hankkeiden pitkä kesto. Myös pienydinvoimaloiden kehitystä tulee seurata avoimin mielin, vaikka taloudellisesti kilpailukykyisiä sovelluksia saamme ehkä odottaa 2030-luvulle.

Kaiken tämän ohella meidän tulee tietysti jatkaa teollisuuden, kaupunkien ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvien energialähteiden kehittämistä.

Näin meidän ei tarvitse valita asuinkelpoisen planeetan ja hyvinvointia luovan talouden välillä. Meidän tulee valita molemmat.170 views0 comments

Recent Posts

See All

Loppusuoralle haastajana

Kampanja on loppusuoralla, ja tuntuu siltä, että siinä on nyt nostetta. Helsingin Sanomat ja Ilta-Sanomat ovat nostaneet minut esiin mahdollisena läpimenijänä ja ”haastajana”. Se on myös oma tuntumani

Kuka olen?

Synnyin Kotkassa, josta vanhempani ovat kotoisin. Lapsuudessani kodit vaihtuivat turhankin tiuhaan. Ennen kuin olin täyttänyt 18 vuotta, olin asunut kolmessa maassa, kuudessa kaupungissa ja 16 osoitte

Kulttuuri on investointi kansakuntamme kukoistukseen

Osallistuin viime perjantaina Aalto EE:n Business of Culture -johtamisohjelman tilaisuuteen, jossa Tanskan kuninkaallisen teatterin Kasper Holten puhui luovuudesta. Holten kertoi, että johtaessaan vuo

bottom of page