top of page
Search
  • Writer's pictureTuuli Kousa

Ilmasto ja talous: ei joko tai vaan sekä että


Vaalikentällä olen kohdannut paljon vihreän politiikan tukijoita mutta päivittäin myös niitä kokoomuksen äänestäjiä, jotka kyseenalaistavat panostukset ilmastotoimiin ja luonnonsuojeluun. Heidän mielestä edelläkävijyys tulee Suomelle liian kalliiksi. Olen päässyt väittelemään muun muassa seuraavin argumentein.


Ilmastonmuutos ja luonnon monimuotoisuuden romahtaminen ovat globaaleja kriisejä, jotka uhkaavat kaikkea: ympäristöä, ihmisiä ja yhteiskuntia. Ne ovat myös valtava taloudellinen riski, sillä ne vaikuttavat jo lähitulevaisuudessa lähes kaikkeen liiketoimintaan.

Ympäristökriisin vastaista taistelua ei pitäisi kuitenkaan nähdä rahareikänä, sillä uuden, kestävän talousjärjestelmän rakentamisessa on kyse mahdollisuudesta. Bill Gatesin, Ban Ki-moonin ja Kirstalina Georgievan johtama asiantuntijaryhmä on laskenut, että kriisin hillitsemiseen ja sen väistämättömiin seurauksiin varautumiseen tulisi investoida tällä vuosikymmenellä koko maailmassa lähes kaksi biljoonaa euroa – mutta investoinnit tuottaisivat itsensä takaisin jopa nelinkertaisina.

Suomessa varsinkin puhtaat energiaratkaisut ovat täynnä sekä että -mahdollisuuksia, sillä ne ovat keskeisessä roolissa vihreässä siirtymässä.

Tuulivoiman rakentamisen esteitä tulee purkaa, vaikka hankkeiden ympäristövaikutusten huomioiminen on totta kai tärkeää. Panostukset tuulivoimaan luovat pohjaa kestävälle teollisuudelle, sähköistyvälle liikenteelle ja tulevaisuuden vetytaloudelle. Samalla ne lisäävät energiaturvallisuuttamme tekemällä Suomesta energian suhteen omavaraisen tai jopa energian nettoviejän.

Maatuulivoiman lisäksi merituulivoiman rakentaminen on suuri mahdollisuus. Puhtaan kotimaisen energian lisäksi se voi tarjota merkittäviä vientimahdollisuuksia suomalaiselle osaamiselle arktisilla merialueilla.

Myös ydinvoimalla on oma roolinsa rakennettaessa taloutta, joka ei perustu fossiilisille polttoaineille. Mahdollisten uusien voimaloiden suunnittelussa pitää luonnollisesti huomioida geopoliittiset riskit ja hankkeiden pitkä kesto. Myös pienydinvoimaloiden kehitystä tulee seurata avoimin mielin, vaikka taloudellisesti kilpailukykyisiä sovelluksia saamme ehkä odottaa 2030-luvulle.

Kaiken tämän ohella meidän tulee tietysti jatkaa teollisuuden, kaupunkien ja kotitalouksien energiatehokkuuden parantamista ja uusiutuvien energialähteiden kehittämistä.

Näin meidän ei tarvitse valita asuinkelpoisen planeetan ja hyvinvointia luovan talouden välillä. Meidän tulee valita molemmat.178 views0 comments

Recent Posts

See All

​​EU on myös kulttuuriunioni

Minulta on kysytty suhteestani kulttuuriin. Tajusin, etten ole EU-vaalien pyörteessä kirjoittanut aiheesta, vaikka suhtaudun siihen intohimoisesti. Harrastan kulttuuria monipuolisesti, mutta erityisen

Kokoaan suurempi Suomi

Järjestimme tukiryhmäni kanssa Kokoaan suurempi Suomi –seminaarin, jossa olivat puhujina viisaat ja valovoimaiset ajattelijat Kirsi Piha ja Risto Murto. Iltapäivän tavoitteena oli herätellä ajatuksia

Eurooppalainen yhteistyö vahvistaa Suomen huoltovarmuutta

EU ja Suomi sen osana ovat olleet jo 15 vuotta kriisinhallintatilassa. Euro- ja finanssikriisin ajoista lähtien eurooppalaista politiikkaa on leimannut kuvainnollinen tulipalojen sammutus. Kun jossain

Comments


bottom of page